Home | Bolig | Mundelstrup kro, ombygning og renovering

Skitseforslag og indretning af 11 lejligheder på det tidligere Mundelstrup Kro. Novus tegnestue har udført registrering af de eksisterende bygninger, samt stået for udarbejdelse af masterplan for området til principansøgning ved Aarhus Kommune. Vi har ligeledes udført projektering til ansøgning om byggetilladelse. Ejendommen, som oprindeligt er opført i 1902, renoveres og efterisoleres til de gældende krav i bygningsreglementet.