Home | Din Villa Novus | Udarbejdelse af tegningsmateriale

Hovedprojekt og arbejdstegninger

Udover ovennævnte myndighedstegninger kan der udarbejdes et hovedprojekt, som er et tillæg til myndighedsprojektet. Hovedprojektet kan omfatte fundamentsplaner, spærplaner, bygningsdelstegninger af eventuelle trapper, altaner, tagterrasser og detaljeløsning ved komplicerede overgange mellem bygningsdele. Hovedprojektet omfatter også detaljerede rumtegninger af fx badeværelser og køkken.

Hovedprojektet indeholder også en egentlig beskrivelse af de bygningsarbejder der skal pågå.

Når der udføres et hovedprojekt som ovennævnt, har I som bygherre det fulde overblik over de arbejder, som entreprenørerne giver pris på. Det betyder også, at der er mindre risiko for at få en negativ oplevelse af, at en entreprenøren har forstået beskrivende tegningsmateriale forkert og dermed ikke rammer jeres drøm præcist nok.

På baggrund af udbudsformen og husets kompleksitet besluttes det om jeres byggeprojekt kræver et hovedprojekt eller om det kan udføres ud fra myndighedstegningerne – eventuelt suppleret med enkelte uddybende tegninger.

Udbud og kontrakt

Det er altid en god ide at spørge flere forskellige entreprenører om en pris på arbejdet. NOVUS Tegnestue har gode kontakter til entreprenører og vi sørger gerne for at indhente tilbud på jeres drømmevilla. Vi vil normalt spørge flere stor- eller hovedentreprenører om en pris på arbejdet.

NOVUS Tegnestue er ligeledes behjælpelige med at forhandle med entreprenører og udarbejde den endelige kontrakt for arbejdets udførelse.