Home | Din Villa Novus | Byggefase og indflytning

Tilsyn og byggeledelse

I forbindelse med etablering af et enfamiliehus, vil der normalt blive afholdt byggemøder en gang hver 14. dag. Dog med lidt flere møder ved opstart og ved afslutning af byggeriet. For at afklare spørgsmål og fejl, der kan koste tid og penge, anbefales det, at bygherre eller dennes rådgiver er til stede ved alle byggemøder.

Hvis I som bygherre ikke har mulighed for at deltage i alle byggemøder eller hvis I synes, at opgaven er uoverskuelig, stiller NOVUS Tegnestue sig gerne til rådighed. I forbindelse med tilsynet udarbejdes et tilsynsnotat, som understøttes af foto eller videodokumentation.

NOVUS Tegnestue påtager sig også gerne en egentlig byggeledelse, hvor vi overtager bygherres forpligtelser i forbindelse med udførelsen af projektet. Det er NOVUS Tegnestue der koordinere byggeriet og afklare forhold som tidsplan og økonomi. Byggeledelse udføres naturligvis i åben dialog med jer som bygherre.

Afleveringsforretning

Når entreprenøren melder arbejdet færdig, skal der afholdes en afleveringsforretning hvor I overtager nøgler og dermed forpligtigelser på huset. Eventuelle mangler eller fejl skal være registreret inden overdragelsen og bør færdiggøres kort tid efter.

Etårsgennemgang

Et år efter aflevering udføres en etårsgennemgang. Fejl og mangler registreres og entreprenøren skal indenfor rimelig tid udbedre punkterne.

Herefter slutter jeres engagement med NOVUS Tegnestue efter en periode på lige omkring 2 år. Vi står dog gerne til rådighed med gode råd omkring vedligehold af jeres helt egen VILLA NOVUS