Home | Ydelser | Bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning

NOVUS Tegnestue er som bygherrerådgiver bygherrens uafhængige rådgiver. Vi arbejder tæt sammen med bygherres øvrige rådgivere eller entreprenører før, under og efter projekterings- og udførelsesforløbet.

Byggeherre rådgivning er oftest anvendt i forbindelse med totalentrepriser, hvor vi varetager bygherrens interesser og forpligtelser, samt sikrer en indfrielse af bygherrens ønsker og krav til projektet.

Novus Tegnestue tilbyder ligeledes rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af bebyggelses- og udviklingsplaner, samt kontakt til myndigheder for udarbejdelse af lokalplaner

3D visualisering

Som en naturligdel af fremtidens byggeri indgår 3D visualiseringer både som eksteriør og interiør still billeder og som animerede sekvenser af arkitekturen og rumlighed. 3D anvendes som et godt formidlingsværktøj til præsentationer og salgsmaterialer

Energiberegning

Novus Tegnestue udfører energi- og varmetabsberegninger for bygninger omfattet af Bygningsreglement 2008. Herunder nybyggeri, tilbygninger, renovering og sommerhuse.

Bæredygtighed

NOVUS Tegnestue erkender de stadig skrappere krav om at begrænse energiforbruget i byggebranchen. Øget fokus på klimaændringer, CO2-udledning og andre miljøhensyn har gjort bæredygtighed til et af tidens vigtigste indsatsområder.