Home | Din Villa Novus | Hvordan realiseres jeres ideer?

Hvad drømmer I om?

I forbindelse med virkeliggørelsen at jeres drømmehus er NOVUS Tegnestue et oplagt rådgivningsvalg. Vi giver jer muligheden for 100 % indflydelse på jeres egen arkitekttegnede villa, samtidig med at der holdes et vågent øje med, at økonomien holder sig inden for de aftalte rammer.

Skitseforslag

Gennem tæt dialog og en klar afgrænsning af hinandens forventninger udarbejder NOVUS Tegnestue de første skitser på huset. Alle krav og ønsker fra jeres side indarbejdes i skitseforslaget, som normalt består af en situationsplan, indretningsplan, principsnit og facadeopstalter. Ønsker I yderligere præsentationsmateriale, som fotorealistiske 3D tegninger udarbejder NOVUS Tegnestue både eksteriør og interiør billeder til jeres rådighed og forståelse.

Materialer og overflader

Ved afslutning af skitseforslaget skal alle materialer, overflader og installationer besluttes. Her har I som bygherre igen stor mulighed for at præge jeres kommende hjem. Vi står fortsat til jeres rådighed til at få afklaret alle de valg, som skal tages før projekteringen af myndighedstegninger kan opstartes.

Myndighedstegninger

Ved optegning af myndighedstegningerne indarbejdes de valgte materialer, overflader og installationer. Nødvendige tegninger for at få en byggetilladelse fra kommunen, omfatter målsatte og målfaste tegninger, samt beskrivende tekst af hovedkonstruktionsprincipper på tegningerne. Tegningsmaterialet består normalt af situationsplan 1:200, plan i murmål 1:50, snit 1:50, facader 1:100 og kloakplan 1:100. Her udover skal der laves en energiberegning, samt en vurdering af statiske principper og ingeniørberegninger.

Myndighedsprojektet er udført i en detaljeringsgrad, så en hovedentreprenør kan give pris ud fra tegningsmaterialet.