Home | Ydelser

Vi yder rådgivning i alle faser fra programmering til udførelse:

    Arkitektrådgivning
  • Skitseforslag
  • Projektering
  • Byggeledelse | fagtilsyn


  • Bygherrerådgivning
  • Bygherrerådgivning
  • 3D visualisering
  • Energiberegning
  • Bæredygtighed


NOVUS Tegnestue løser opgaverne med en helhedsorienteret tilgang. Vi integrerer bæredygtighedsaspekter i forhold til energi, klima, miljø og trafik - og fokuserer på samspillet mellem mennesker, byen og de bygninger, der ligger i den ud fra et langsigtet bæredygtighedsperspektiv.

Kontakt NOVUS Tegnestue for yderligere information, om de ydelser vi kan tilbyde.